Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona

Centrum právnej pomoci v súlade s § 9 ods. 9 Zák. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňuje nasledovné výzvy na predloženie cenových ponúk:

 

Príloha Dátum ZVEREJNENIA Veľkosť