E-sťažnosť

e-Sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

Chcem podať podnet / sťažnosť
"(napr. spisová značka veci, ktorou sa centrum zaoberá a v súvislosti s jej vybavovaním sa chcete sťažovať)


Začiarknite jednu možnosť, ktorá Vám najviac vyhovuje.