Potrebujem právnu pomoc

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc:

 1 Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska – zoznam kancelárií nájdete TU
 2 Telefonicky  alebo osobne kontaktujem kanceláriu, za účelom dohodnutia termínu predbežnej konzultácie s právnikom centralink na odkaz TU. Na konzultáciu si so sebou donesiem všetky doklady, ktoré súvisia s mojim problémom/právnym sporom
 3 V prípade, že nechcem svoj problém/právny spor konzultovať s právnikom centra, môžem priamo vyplniť  formulár žiadosti TU  a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie, prípadne osobne doniesť do podateľne. Prílohou žiadosti by mali byť kópie dokladov k právnej stránke sporu a doklady o mojej príjmovej situácii (v prípade manžela/manželky aj jej doklady), aby pracovníci centra mohli zhodnotiť môj nárok na právnu pomoc.