Osobný bankrot

„Osobný bankrot“ je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov. Predpokladá riešenie oddlženia fyzických osôb dvoma alternatívnymi spôsobmi (spôsob si vyberá dlžník s ohľadom na svoje osobné pomery):
a) konkurz – znamená likvidáciu majetkovej podstaty dlžníka a rýchle oddlženie
b) splátkový kalendár – znamená splácanie záväzkov dlžníka podľa splátkového kalendára Dlžník telefonicky alebo osobne kontaktuje príslušnú kanceláriu centra podľa miesta trvalého bydliska, kde sa objedná na konzultáciu. Na konzultácii mu zamestnanci centra poskytnú potrebné informácie. Konanie pred centrom sa začína vyplnením predpísaného formuláru.

Informácie z Obchodného vestníka o rozhodnutí súdu o konkurze, o prebiehajúcich aj o ukončených konkurzoch môžete nájsť tuto: Vyhľadávanie v obchodnom vestníku.
Do kolonky „OBCHODNÉ MENO / MENO A PRIEZVISKO“ alebo do kolonky „FULLTEXT“ zadajte priezvisko dlžníka.

Rovnaké informácie môžete nájsť aj na stránke register úpadcov:
https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query
Na bočnej lište odčiarknite kolonku „len prebiehajúce konania“ a na fialovej lište zadajte priezvisko dlžníka.

Príloha Veľkosť
sipka3Žiadosť – osobný bankrot 259 KB
      sipka3Zoznam majetku 656 KB
      sipka3Zoznam majetku väčšej hodnoty 656 KB
      sipka3Zoznam veriteľov PDF 511 KB
      sipka3Životopis 565 KB
sipka3Brožúra – osobný bankrot 382 KB