Hľadáte si prácu, ktorá má zmysel v Liptovskom Mikuláši alebo v Trenčíne?

Ponúkame Vám prácu v štátnej organizácii, ktorej poslaním je zabezpečovanie právnej pomoci pre ľudí v materiálnej núdzi. V rámci toho sa budete podieľať na poskytovaní predbežných konzultácií klientom a klientkam Centra, budete spracúvať žiadosti o právnu pomoc v civilných veciach a v agende osobného bankrotu alebo v cezhraničnej agende, komunikovať s advokátmi a advokátkami, podieľať sa na pomoci ľuďom z Ukrajiny. Pracovná pozícia je vhodná pre človeka, ktorý chce získať široký rozhľad a prax v rôznych oblastiach práva v rámci pôsobnosti Centra a ktorý prácu v Centre vníma aj prostredníctvom sociálneho aspektu a pomoci ľuďom v materiálnej núdzi. Súčasťou práce v kancelárii Liptovský Mikuláš je úzky kontakt so žiadateľmi o právnu pomoc prostredníctvom pravidelných konzultačných hodín priamo v kancelárii alebo počas návštev nášho konzultačného pracoviska v Ružomberku. Súčasťou práce v kancelárii Trenčín je rovnako úzky kontakt so žiadateľmi o právnu pomoc prostredníctvom pravidelných konzultačných hodín priamo v kancelárii alebo počas návštev našich konzultačných pracovísk v Ilave a v Bánovciach nad Bebravou. Pozícia je vhodná aj pre absolventa/ku VŠ, ktorý/á chce po skončení štúdia VŠ získať právny rozhľad a skúsenosti s realizáciou práva v rôznych oblastiach.


Hľadáme právničky alebo právnikov do našej kancelárie v Liptovskom Mikuláši (2 pracovné miesta) a v Trenčíne (1 pracovné miesto). Pracovať budete v dynamickom a mladom tíme a vaša práca bude mať zmysel. Prihláste sa ešte dnes.

Termín na zaslanie žiadosti je už 6. októbra 2023.

Ak sa rozhodnete pracovať ako právnik/právnička kancelárie v Bratislave, vašou náplňou práce môže byť:

 • poskytovanie individuálnych konzultácií žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci
 • poskytovanie právnej pomoci v súlade so zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci
 • príprava návrhov rozhodnutí
 • zastupovanie klientov pri súdnom riešení sporov
 • agenda súvisiaca so zákonom č. 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
 • plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou zamestnávateľa a týkajú sa rozhodovacej činnosti centra o nároku na právnu pomoc

Zamestnanecké výhody:

 • osobný príplatok, odmeny, príspevok do DDS
 • pružný pracovný čas
 • 4 dni sick day
 • príspevok na stravovanie
 • služobný notebook

Ponúkaný plat: od 1 179,50 €

Naše požiadavky, výberové kritériá a spôsob prihlásenia sa do výberového konania nájdete v popise pracovných ponúk.

Termín na zaslanie žiadosti spolu so všetkými prílohami je 6. októbra 2023. Predpokladaný termín výberového konania je 11. októbra 2023 a predpokladaný dátum nástupu do pracovného pomeru je v Liptovskom Mikuláši už 15. júna 2023 a v Trenčíne 1. novembra 2023.

Viac informácií ako aj spôsob prihlásenia sa do výberoveho konania nájdete v popise pracovných ponúk. 

 Call to action