Máte chuť na novú výzvu? Pomôžte nám na našom ekonomickom odbore.

Ak máte radi prácu s číslami, viete prepájať súvislosti a chcete párovať prijaté platby, pridajte sa do tímu Centra právnej pomoci a staňte sa dôležitou súčasťou nášho tímu. 

Poslaním Centra právnej pomoci je zabezpečovanie právnej pomoci pre ľudí v materiálnej núdzi. Vašim poslaním bude, aby splátky klientov, ktorí prešli oddlžením formou konkurzu boli správne spárované.

Čo robí účtovník/účtovníčka v Centre právnej pomoci?

 • vedie operatívnu evidenciu úhrad splátok osobného bankrotu evidovaným dlžníkom v EIS SAP/CES modul FI
 • pripravuje a kompletizuje podklady v oblasti osobného bankrotu, podklady pre účtovnú evidenciu
 • sleduje a vyhodnocuje neuhradené splátky osobného bankrotu
 • vykonáva správu pohľadávok z ekonomického hľadiska
 • vypracováva likvidačné a krycie listy pre agendu osobného bankrotu, napr. pripravuje podklady pre zaslanie vzniknutých preplatkov splátok osobného bankrotu 
 • plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa

Aké kvalifikačné predpoklady by ste mali spĺňať?

 • vzdelanie – stredoškolské s maturitou, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • prax v odbore 3 roky
 • prax v SAP/CES modul FI
 • samostatnosť, bezúhonnosť, dobré komunikačné zručnosti

Čo vám ponúkame?

 • odmeny, príspevok do DDS
 • pružný pracovný čas
 • 4 dni sick day
 • príspevok na stravovanie
 • služobný notebook

Ponúkaný plat: od 1 000 €

Naše požiadavky, výberové kritériá a spôsob prihlásenia sa do výberového konania nájdete v popise pracovných ponúk.

Termín na zaslanie žiadosti na vyber@centrumpravnejpomoci.sk spolu so všetkými prílohami je 15. december 2023. Predpokladaný termín výberového konania je 20. december 2023 a predpokladaný dátum nástupu do pracovného pomeru je 1. január 2024.

Viac informácií ako aj spôsob prihlásenia sa do výberoveho konania nájdete v popise pracovných ponúk. 

 Call to action