Orientujete sa v IT? Možno hľadáme práve Vás! 

Pridajte sa do tímu Centra právnej pomoci a staňte sa dôležitou súčasťou nášho tímu. 

Poslaním Centra právnej pomoci je zabezpečovanie právnej pomoci pre ľudí v materiálnej núdzi. Vašim poslaním bude, aby všetky naše systémy bežali, počítače fungovali a naše tímy mohli poskytovať právnu pomoc.

Čo robí Informatička/Informatik v Centre právnej pomoci?

 • zabezpečovanie technickej podpory L2 úrovne (Service Desk) na ústredí organizácie a na jednotlivých organizačných jednotkách v regiónoch SR,
 • zabezpečovanie technickej údržby zariadení,
 • navrhovanie a implementovanie LAN siete v organizačných jednotkách organizácie,
 • inštalácia a konfigurácia sieťových zariadení, výmena WiFi prístupových bodov,
 • riešenie problémov s prístupom k sieti, k tlačiarňam a iným zariadeniam,
 • zabezpečovanie riadnej prevádzky a funkčnosti systémov a infraštruktúry. Spolupracovanie na projektoch (pripomienkovanie zadania, testovanie aplikácie a pod.),
 • proaktívnym prístupom pristupovať k výzvam, ktoré prináša IT prevádzka a prevádzka bezpečnostných technológií
 • v úzkom tíme spolupracovanie na zavedení bezpečnostných politík, a všeobecne na zavedení bezpečnostných opatrení,
 • aktívne komunikovanie s externými partnermi v rámci podpory IT,
 • spravovanie informačného systému organizácie,
 • plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa.

Čo vám ponúkame?

 • odmeny, príspevok do DDS
 • pružný pracovný čas
 • 4 dni sick day
 • príspevok na stravovanie
 • služobný notebook

Ponúkaný plat: od 1 500 €

Naše požiadavky, výberové kritériá a spôsob prihlásenia sa do výberového konania nájdete v popise pracovných ponúk.

Termín na zaslanie žiadosti na vyber@centrumpravnejpomoci.sk spolu so všetkými prílohami je 8. apríla 2024. Predpokladaný termín výberového konania je v 16. týždni roka 2024.

Viac informácií ako aj spôsob prihlásenia sa do výberoveho konania nájdete v popise pracovných ponúk. 

 Call to action