Vzhľadom na vývoj aktuálnej situácie na Slovensku a v zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a uznesenia vlády SR budú konzultačné pracoviská Centra právnej pomoci – Kancelárie Prešov v mestách Levoča, Stará Ľubovňa a Kežmarok dočasne zatvorené do polovice novembra 2020.

Doteraz naplánované konzultácie klientov sa rušia a Centrum právnej pomoci zabezpečí ich preobjednanie na mesiac december 2020 v rámci nových termínov.