Konzultačné pracovisko Slovenské Nové Mesto

konzultačné pracovisko sa nachádza v Klube seniorov - Slovenské Nové Mesto

 

Adresa:
Námestie sv. Cyrila a Metoda 7/1Slovenské Nové Mesto, 076 33Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A-11
040 41 Košice

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

24.01.2023 v čase od 9:00 - 13:00

28.02.2023 v čase od 9:00 - 13:00

Pre bližšie informácie a objednanie zavolajte prosím 0950 105 100.

Na konzultáciu v konzulačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

 

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.