Konzultačné pracovisko Sobrance

Konzultačného pracoviska je v budove Mestského úradu

Adresa:
Štefánikova 23Sobrance, 07301Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Humenné
Lipová 1
P.O.Box 32
066 01 Humenné

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

17.01.2023 (utorok)

14.02.2023 (utorok)

14.03.2023 (utorok)

11.04.2023 (utorok)

09.05.2023 (utorok)

13.06.2023 (utorok)

11.07.2023 (utorok)

08.08.2023 (utorok)

12.09.2023 (utorok)

10.10.2023 (utorok)

14.11.2023 (utorok)

12.12.2023 (utorok)

vždy v čase od 09:00 do 14:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.