Centrum právnej pomoci je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Profil verejného obstarávateľa Centra právnej pomoci nájdete na webovom sídle:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9933 

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa.