Rezervácia termínu

Vyberte si svoj termín

Aktuality

Naše najnovšie správy

Kancelárie

Kedy a kde nás nájdete

Elektronické formuláre

Interaktívne formuláre

EÚ projekty

Centrum právnej pomoci

O nás

Dobrý deň,

vitajte na stránkach Centra právnej pomoci (ďalej len „Centrum“). 

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Centrum vzniklo 1.januára 2006. Centrum poskytuje právnu pomoc občanom, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať iné právne služby. Od 1. marca 2017 sa významne rozšírila pôsobnosť Centra aj o agendu tzv. osobného bankrotu,  tzn., že medzi klientov Centra sa zaradili aj občania, ktorí čelia exekúciám. Pôsobnosť Centra je pomerne rozsiahla. Centrum sa však vždy snaží o to, aby klienti dostávali kvalitnú, efektívnu právnu pomoc a aby ich materiálna núdza nebola prekážkou prístupu k spravodlivosti.

Poslaním Centra je poskytnúť občanom odborné informácie o svojich možnostiach a právnu pomoc napr. v občianskoprávnych veciach, v rodinnoprávnych veciach, v  pracovnoprávnych veciach, či  v konaní o oddlžení fyzických osôb. Tento proces začína akýmkoľvek prvým kontaktom občana s Centrom a to osobne, telefonicky alebo elektronicky. 

Centrum je inštitúciou, ktorá napĺňa ústavou garantované právo prístupu občana k spravodlivosti.  Centrum klientom môže poskytnúť právne poradenstvo,  ako aj zastupovanie pred súdom Centrom určeným advokátom alebo zamestnancom Centra.

Občan nájde kvalifikovaných zamestnancov pripravených pružne poskytovať právnu  pomoc v 15 kanceláriách po celom Slovensku a v 44 konzultačných pracoviskách, ktoré sú organizačne začlenené pod jednotlivé kancelárie Centra.

 

Čo môže Centrum právnej pomoci poskytnúť klientovi?

Rozvod a vyporiadanie majetku

Rozvod manželstva, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov ...

Práva a povinnosti rodičov

Zverenie dieťaťa do výchovy, určenie vyživovacej povinnosti, určenie otcovstva ...

Ochrana spotrebiteľa

Spotrebiteľské zmluvy, pôžičky od nebankových subjektov ...

Osobný bankrot

Oddlženie formou konkurzu a splátkového kalendára

Ochrana zamestnancov

Nevyplatenie mzdy, neplatná výpoveď ...

Záväzkové práva

Kúpa/predaj nehnuteľnosti, nájomné zmluvy, odstúpenie od zmluvy, darovacia zmluva ...

Vecné práva

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, záložné právo, vecné bremeno ...

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.

Aktuality

Všetky aktuality
 

Máte otázky?

 

Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie otázky našich klientov.

Otázky a odpovede

Nenašli ste odpoveď?

Dajte nám vedieť v krátkej forme o vašich potrebách a my budeme v kontakte s rýchlosťou blesku

 
Kontaktujte nás