Vážené médiá, 

V prípade akýchkoľvek otázok a dopytov týkajúcich sa Centra právnej pomoci nás neváhajte kontaktovať na media@centrumpravnejpomoci.sk


Upozornenie pre klientov: Tento kontakt slúži výhradne pre médiá. Iné dopyty nebudú vybavené. Žiadosti o právnu pomoc, oddlženie, či objednanie na konzultáciu prosím adresujte na info@centrumpravnejpomoci.sk