Webové sídlo www.centrumpravnejpomoci.sk spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj  pri JavaScript sekvencií. Pre správne fungovanie všetkej funkcionality odporúčame používať aktualizované verzie prehliadačov.
V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu dostupnú na: it@centrumpravnejpomoci.sk 

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je Centrum právnej pomoci.