V tejto časti nájdete informácie týkajúce sa:

  • Osobného bankrotu
  • Bežnej agendy (civil)
  • Cudzineckej agendy
  • Cezhraničnej agendy

V každej záložke sú zosumarizované:

  • základné informácie, ktoré sa týkajú konkrétnej agendy;
  • prehľadne usporiadané tlačivá a možnosť vypĺňania žiadosti online v Bežnej agende (civil) a v agende tzv. Osobného bankrotu;
  • najčastejšie otázky a odpovede (FAQ) spracované k Bežnej agende (civil) a k agende tzv. Osobného bankrotu.