Dopad na život po konkurze - práca, podnikanie, banky


Pri zamestnaní neexistujú žiadne obmedzenia a dlžník sa môže po osobnom bankrote zamestnať.

 

Dlžník si môže po osobnom bankrote založiť účet.

 

Áno, vyhlásenie konkurzu nie je prekážkou pri prevádzkovaní živnosti.

Pred 17. júlom 2022 oddlžené osoby museli žiadať o udelenie výnimky na príslušnom živnostenskom úrade, ak chceli v živnosti po konkurze pokračovať alebo si chce po konkurze založiť živnosť. Táto povinnosť bola zrušená novelou Zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.