Čo je to osobný bankrot a ako mám postupovať?


Osobný bankrot je hovorový pojem, ktorým sa označuje oddlženie. Oddlžením sa dlžník zbavuje svojich dlhov. Oddlženie je možné  dvoma spôsobmi, a to konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

 

Podľa zákona nemôže dlžníka pri oddlžení zastupovať žiadna spoločnosť alebo osoba okrem Centra. Všetky žiadosti na osobný bankrot musia prejsť Centrom a celý proces pred Centrom je bezplatný.

 

Konkurz je najčastejšia forma oddlženia, pri ktorej sa zastavujú všetky dlhy dlžníka. Dlžník však prichádza o majetok, ak nejaký má. Nie je podmienkou, aby dlžník mal majetok na vyhlásenie konkurzu alebo mal príjem. 
Splátkový kalendár je druhý spôsob oddlženia, dlžníkovi ostáva celý jeho majetok ak nejaký má, ale musí vedieť splatiť svoje dlhy a musí mať stály príjem.
Dlžník musí tiež uhradiť sumu cca 700 Eur, ktorá pozostáva z 500 Eur na preddavok správcu konkurznej podstaty a cca 200 Eur advokátovi, ktorého dlžníkovi určí Centrum. Dlžník pri oddlžení splátkovým kalendárom musí byť zastúpený advokátom.

 

Dlžník musí byť platobne neschopný, musí mať minimálne jednu exekúciu trvajúcu dlhšie ako jeden rok, musí mať poctivý zámer a musí mať centrum hlavných záujmov v Slovenskej republike.

 

Dlžník sa oddlžuje aj od dlhov, ktoré má v rámci Európskej únie. Oddlžiť sa nemôže napr. od dlhu na výživnom, od nepeňažného dlhu, od peňažného trestu podľa Trestného zákona a pod. (viac info v brožúre)

 

Dlžník musí mať aspoň jednu exekúciu, daňovú exekúciu alebo exekúciu od Sociálnej poisťovne, ktorá je vedená voči nemu aspoň rok. Exekúciu si vie dlžník zistiť na príslušnom súde alebo cez stránku www.cre.sk a musí Centru predložiť doklad o vedení exekúcie, ktorý nie je starší ako 30 dní.

 

Pri oddlžení formou konkurzu dlžník prichádza o svoj majetok. Tento majetok sa speňažuje a uhradí sa z nich aspoň časť jeho dlhov. Ak má dlžník majetok a nechce oň prísť je potrebné oddlžiť sa formou splátkového kalendára.

 

Centrum hlavných záujmov označuje miesto, kde dlžník žije. Nemusí to byť trvalý pobyt. Pokiaľ dlžník dlhodobo žije v zahraničí, tak nemôže byť oddlžený v Slovenskej republike.

 

Konzultácie nie sú povinné, ale odporúčame každému dlžníkovi prejsť cez bezplatnú konzultáciu kvôli podrobnému vysvetleniu oddlženia a predchádzaniu nepoctivého zámeru.

 

Dlžník môže splnomocniť inú osobu, ale je potrebné, aby sa dlžník osobne dostavil do Centra na podpísanie Zmluvy o pôžičke a dohode o splátkach.

 

Centrum o žiadosti rozhodne do 30 dní. Ak má žiadosť nedostatky, preruší konania a vyzve dlžníka na doplnenie. Po priznaní nároku Centrum nemá určenú lehotu dokedy musí podať návrh na súd.

 

Súd má 15 dní na rozhodnutie, rozhoduje väčšinou bez pojednávania a ak súd vyhlási konkurz, táto informácia sa zverejní v obchodnom vestníku a na www.ru.justice.sk – dlžník po zadaní priezviska a mena si môže pravidelne sledovať či už súd vyhlásil konkurz.