Kedy mám začať splácať pôžičku 500,- Eur Centru právnej pomoci?


Sumu 500,- Eur poskytne Centrum dlžníkovi na zaplatenie preddavku súdu, ktorý slúži na odmenu správcovi konkurznej podstaty určenému súdom.

 

 

Dlžník začína splácať nasledujúci mesiac po tom, ako súd vyhlásil konkurz. Platí sa vždy do 15. dňa daného mesiaca, a to napr. keď súd vyhlásil konkurz v januári, tak prvá splátka sa platí až 15. februára.

 

Áno môže. Potrebné je, aby vždy do 15. dňa v mesiaci zaplatil minimálne 14,- Eur a platil pravidelne každý mesiac až do uhradenia celých 500,- Eur .

 

Centrum môže v prípade neuhrádzania riadne a včas podať návrh na zrušenie konkurzu pre nepoctivý zámer.  

 

Dlžník si môže zvoliť, ktorý spôsob platby mu lepšie vyhovuje. Potrebné je pri obidvoch spôsoboch uvádzať svoje rodné číslo ako variabilný symbol.

 

Na potvrdenie splatenia pôžičky je potrebné poslať písomnú žiadosť na ústredie Centra právnej pomoci v Bratislave.

 

Áno, naviac zaplatené splátky budú dlžníkovi vrátené.

 

Odporúčame nechávať si ústrižky zo šekov, aby mal dlžník prehľad. Dlžník môže poslať písomnú žiadosť na ústredie Centra právnej pomoci v Bratislave a bude mu poskytnutá informácia o splácaní.