Čo znamená, že mi súd po vyhlásení konkurzu určí správcu?


Správca je osoba zapísaná do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti. Súd je povinný po vyhlásení konkurzu určiť správcu. Pokiaľ dlžník má majetok, správca tento majetok predá a uspokojí aspoň časť dlhov, ktoré dlžník má. Je nevyhnutné poskytovať správcovi súčinnosť a komunikovať s ním.

 

Po vyhlásení konkurzu súdom má správca 45 dní, aby dlžníka kontaktoval. Správca odovzdá dlžníkovi originál uznesenia, ktorým súd konkurz vyhlásil.

 

Dlžník môže podať na správcu sťažnosť a môže byť správca vymenený pokiaľ nekomunikuje. Sťažnosť je možné podať cez stránku Ministerstva spravodlivosti na tomto odkaze https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Podanie-staznosti.aspx

 

Zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku znamená, že správca ukončil konkurz a vydá o tom Oznámenie v Obchodnom vestníku. Zrušenie konkurzu neznamená zrušenie osobného bankrotu. Osobný bankrot môže zrušiť len súd na návrh niektorého z dlžníkových veriteľov. Správca však môže pri preskúmaní pomerov dlžníka vykonať šetrenia, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie poctivého zámeru.