Prečo je dôležité uvádzať všetkých veriteľov?


Veriteľ je osoba, ktorá dlžníkovi požičala peniaze, alebo iné plnenie za odplatu.

 

V takomto prípade sa môže jednať o nepoctivý zámer. Pokiaľ návrh na vyhlásenie konkurzu nie je podaný na súd, môže dlžník kedykoľvek kontaktovať Centrum a doplniť do Zoznamu chýbajúceho veriteľa.

 

Je potrebné uvádzať všetkých veriteľov. Pokiaľ si dlžník nie je istý či danému veriteľovi ešte niečo dlží, odporúčame takéhoto veriteľa uviesť v zozname veriteľov.. Je vhodné uviesť viac veriteľov ako nejakého vynechať. Netreba zabúdať na veriteľov – fyzické osoby, a to napr. ak dlžníkovi požičal peniaze sused, treba aj jeho uviesť do zoznamu, keďže neuvedenie takéhoto veriteľa je dôvodom na zrušenie konkurzu pre nepoctivý zámer. Dlžník by si mal vedieť sám zistiť potrebné údaje o svojich veriteľoch.