Advokáti

Tieto informácie sú určené len pre advokátov a advokátky, ktorí/é boli rozhodnutím určení/é na predbežné poskytnutie právnej pomoci.