Konzultačné pracovisko Michalovce

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Námestie osloboditeľov 81Michalovce, 07101Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Humenné
Lipová 1
P.O.Box 32
066 01 Humenné

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

19.1.2023 / 26.1.2023  (štvrtok)

9.2.2023 / 23.2.2023 (štvrtok)

9.3.2023 / 23.3.2023 (štvrtok)

13.4.2023 / 27.4.2023 (štvrtok)

11.5.2023 / 25.5.2023 (štvrtok)

8.6.2023 / 22.6.2023 (štvrtok)

13.7.2023 / 27.7.2023 (štvrtok)

10.8.2023 / 24.8.2023 (štvrtok)

7.9.2023 / 21.9.2023 (štvrtok)

12.10.2023 / 26.10.2023 (štvrtok)

9.11.2023 / 23.11.2023 (štvrtok)

7.12.2023 / 21.12.2023 (štvrtok)

vždy v čase od 08:30 do 14:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.