Konzultačné pracovisko Michalovce

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Námestie osloboditeľov 81
Michalovce, 07101
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Humenné
Lipová 1
P.O.Box 32
066 01 Humenné

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

14.7.2022 / 28.7.2022 (štvrtok)

11.8.2022 / 25.8.2022 (štvrtok)

8.9.2022 / 29.9.2022 (štvrtok)

13.10.2022 / 27.10.2022 (štvrtok)

10.11.2022 / 24.11.2022 (štvrtok)

8.12.2022 / 22.12.2022 (štvrtok)

vždy v čase od 08:30 do 14:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.