Konzultačné pracovisko Michalovce

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Námestie osloboditeľov 81
Michalovce, 07101
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Humenné
Lipová 1
P.O.Box 32
066 01 Humenné

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

14.07.2020 (utorok)

28.07.2020 (utorok)

11.08.2020 (utorok)

25.08.2020 (utorok)

08.09.2020 (utorok)

22.09.2020 (utorok)

06.10.2020 (utorok)

20.10.2020 (utorok)

03.11.2020 (utorok) - termín zrušený

18.11.2020 (streda)

01.12.2020 (utorok)

15.12.2020 (utorok)

vždy v čase od 08:30 do 14:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.