Konzultačné pracovisko Michalovce

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Námestie osloboditeľov 81
Michalovce, 07101
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Humenné
Lipová 1
P.O.Box 32
066 01 Humenné

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

27.05.2021 (štvrtok)

10.06.2021 (štvrtok)

24.06.2021 (štvrtok)

08.07.2021 (štvrtok)

22.07.2021 (štvrtok)

05.08.2021 (štvrtok)

19.08.2021 (štvrtok)

09.09.2021 (štvrtok)

23.09.2021 (štvrtok)

07.10.2021 (štvrtok)

21.10.2021 (štvrtok)

04.11.2021 (štvrtok)

18.11.2021 (štvrtok)

02.12.2021 (štvrtok)

16.12.2021 (štvrtok)

vždy v čase od 08:30 do 14:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.