Konzultačné pracovisko Michalovce

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Námestie osloboditeľov 81
Michalovce, 07101
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Humenné
Lipová 1
P.O.Box 32
066 01 Humenné

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

13.1.2022 (štvrtok)

27.1.2022  (štvrtok)

10.2.2022 (štvrtok)

24.2.2022 (štvrtok)

10.3.2022 (štvrtok)

22.3.2022 (utorok)

14.4.2022 (štvrtok)

28.4.2022 (štvrtok)

12.5.2022 (štvrtok)

26.5.2022 (štvrtok)

9.6.2022 (štvrtok)

23.6.2022 (štvrtok)

vždy v čase od 08:30 do 14:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.