Konzultačné pracovisko Medzilaborce

Centrum právnej pomoci

Úrad práce Medzilaborce

Adresa:
Dobrianskeho 89 Medzilaborce, 06801 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Svidník
Sov. Hrdinov 102
P.O.Box 52
089 01 Svidník

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

17.01.2024 (streda)

14.02.2024 (streda)

13.03.2024 (streda)

17.04.2024 (streda)

15.05.2024 (streda)

12.06.2024 (streda)

vždy v čase od 09:00 do 15:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.