Konzultačné pracovisko Levice

Centrum právnej pomoci

 Mestský úrad Levice

Adresa:
Námestie hrdinov 1 Levice, 93401 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 26
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

(v čase od 8:30 do 14:30 v budove Mestského úradu, na 1. poschodí, č. dverí 39)

 

piatok 24.05.2024

piatok 14.06.2024

piatok 28.06.2024

piatok 12.07.2024

piatok 26.07.2024

piatok 09.08.2024

piatok 23.08.2024

piatok 13.09.2024

piatok 27.09.2024

piatok 11.10.2024

piatok 25.10.2024

piatok 08.11.2024

piatok 22.11.2024

piatok 13.12.2024

Na konzultácie je potrebné sa vopred objednať, a to prostredníctvom tel. č.:

0650 105 100

alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému na stránke:

     https://www.centrumpravnejpomoci.sk/rezervacia-terminu

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.