Konzultačné pracovisko Levice

Centrum právnej pomoci

 Mestský úrad Levice

Adresa:
Námestie hrdinov 1Levice, 93401Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 26
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

(v čase od 8:30 do 14:30 v budove mestského úradu, na 1. poschodí, č. dverí 39. )

piatok 22.09.2023

piatok 13.10.2023

piatok 27.10.2023

piatok 10.11.2023

piatok 24.11.2023

piatok 08.12.2023

Na konzultácie je potrebné sa vopred objednať, a to prostredníctvom tel. č.:

0650 105 100

alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému na stránke:

     https://www.centrumpravnejpomoci.sk/rezervacia-terminu

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.