Konzultačné pracovisko Levice

Centrum právnej pomoci

 Mestský úrad Levice

Adresa:
Námestie hrdinov 1
Levice, 93401
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 26
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

piatok 08.01.2021 - konzultácie zrušené

piatok 22.01.2021- konzultácie zrušené

piatok 12.02.2021

piatok 26.02.2021

piatok 12.03.2021

piatok 26.03.2021

piatok 09.04.2021

piatok 23.04.2021

piatok 14.05.2021

piatok 28.05.2021

piatok 11.06.2021

piatok 25.06.2021

Pre bližšie informácie zavolajte prosím na tel. č. 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.