Konzultačné pracovisko Levice

Centrum právnej pomoci

 Mestský úrad Levice

Adresa:
Námestie hrdinov 1
Levice, 93401
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 26
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

(v čase od 8:30 do 14:30 v budove mestského úradu, na 1. poschodí, č. dverí 39. )

piatok 14.01.2022

piatok 28.01.2022

piatok 11.02.2022

piatok 25.02.2022

piatok 11.03.2022

piatok 25.03.2022

piatok 08.04.2022

piatok 22.04.2022

piatok 13.05.2022

piatok 27.05.2022

piatok 10.06.2022

piatok 24.06.2022

Na konzultácie je potrebné sa vopred objednať, a to prostredníctvom tel. č.:

0650 105 100

alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému na stránke:

     https://www.centrumpravnejpomoci.sk/rezervacia-terminu

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.