Konzultačné pracovisko Topoľčany

Centrum právnej pomoci

 Mestský úrad Topoľčany, 1. poschodie

Adresa:
Nám. M. R. Štefánika 1
Topoľčany, 95501
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 26
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

utorok 18.01.2022

utorok 15.02.2022

utorok 15.03.2022

utorok 19.04.2022

utorok 17.05.2022

utorok 21.06.2022

utorok 19.07.2022

utorok 16.08.2022

utorok 20.09.2022

utorok 18.10.2022

utorok 15.11.2022

utorok 13.12.2022

 

Na konzultácie je potrebné sa vopred objednať, a to prostredníctvom tel. č.:

0650 105 100

alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému na stránke:

     https://www.centrumpravnejpomoci.sk/rezervacia-terminu

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.