Konzultačné pracovisko Topoľčany

Centrum právnej pomoci

 Mestský úrad Topoľčany, 1. poschodie

Adresa:
Nám. M. R. Štefánika 1 Topoľčany, 95501 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 26
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

(v čase od 9:00 do 14:00 v budove Mestského úradu)

 

utorok 21.05.2024

utorok 18.06.2024

utorok 16.07.2024

utorok 20.08.2024

utorok 17.09.2024

utorok 15.10.2024

utorok 19.11.2024

utorok 10.12.2024

Na konzultácie je potrebné sa vopred objednať, a to prostredníctvom tel. č.:

0650 105 100

alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému na stránke:

     https://www.centrumpravnejpomoci.sk/rezervacia-terminu

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.