Konzultačné pracovisko Nové Zámky

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Mestský úrad Nové Zámky, Hlavné námestie 10
Nové Zámky, 94001
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Komárno
Župná 14
P.O.Box 6
945 01 Komárno

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

11.11.2022 od 8:00 do 12:00

18.11.2022 od 8:00 do 12:00 TERMÍN JE ZRUĚNÝ - ZATVORENÝ MsÚ NOVÉ ZÁMKY

25.11.2022 od 8:00 do 12:00

02.12.2022 od 8:00 do 12:00

09.12.2022 od 8:00 do 12:00

16.12.2022 od 8:00 do 12:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.