Konzultačné pracovisko Nové Zámky

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Slovenského národného povstania 3
Nové Zámky, 94001
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Komárno
Župná 14
P.O.Box 6
945 01 Komárno

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

utorok 21.7.2020 od 8:00 do 16:00

utorok 4.8.2020 od 8:00 do 16:00

utorok 25.8.2020 od 8:00 do 16:00

utorok 8.9.2020 od 8:00 do 16:00

utorok 22.9.2020 od 8:00 do 16:00

utorok 6.10.2020 od 8:00 do 16:00

utorok 20.10.2020 od 8:00 do 16:00

utorok 3.11.2020 od 8:00 do 16:00

utorok 24.11.2020 od 8:00 do 16:00

utorok 8.12.2020 od 8:00 do 16:00

utorok 29.12.2020 od 8:00 do 16:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.