Konzultačné pracovisko Spišská Nová Ves

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Námestie SNP 2Spišská Nová Ves, 05201Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A‐11
040 41 Košice

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

08.06.2023 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

22.06.2023 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

13.07.2023 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

03.08.2023 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

24.08.2023 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

07.09.2023 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

21.09.2023 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

05.10.2023 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

19.10.2023 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

 

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné vopred sa objednať!

Pre bližšie informácie a objednanie zavolajte prosím 0650 105 100.

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.