Konzultačné pracovisko Spišská Nová Ves

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Námestie SNP 2Spišská Nová Ves, 05201Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A‐11
040 41 Košice

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

26.01.2023 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

09.02.2023 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

23.02.2022 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

09.03.2023 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

23.03.2023 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

13.04.2023 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

27.04.2023 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

11.05.2023 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

25.05.2023 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné vopred sa objednať!

Pre bližšie informácie a objednanie zavolajte prosím 0650 105 100.

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.