Konzultačné pracovisko Trebišov

Centrum právnej pomoci

Okresný úrad Trebišov

Adresa:
M. R. Štefánika 184 Trebišov, 075 01 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A-11
040 41 Košice

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú: 

11.06.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

25.06.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

30.07.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

13.08.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

10.09.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

24.09.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

08.10.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

22.10.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

05.11.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

19.11.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

03.12.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

17.12.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

 

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.