Konzultačné pracovisko Trebišov

Centrum právnej pomoci

Okresný úrad Trebišov

Adresa:
M. R. Štefánika 184Trebišov, 075 01Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A-11
040 41 Košice

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú: 

14.3.2023 od 9:00 - 14:00
28.3.2023 od 9:00 - 14:00
11.4.2023 od 9:00 - 14:00
25.4.2023 od 9:00 - 14:00
16.5.2023 od 9:00 - 14:00
30.5.2023 od 9:00 - 14:00
13.6.2023 od 9:00 - 14:00
27.6.2023 od 9:00 - 14:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.