Konzultačné pracovisko Rožňava

Centrum právnej pomoci

Obchodno-kultúrne centrum

Adresa:
Šafárikova 20
Rožňava, 04801
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A-11
040 41 Košice

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

utorok 14.07.2020 od 9:00 do 14:00

utorok 11.08.2020 od 9:00 do 14:00

utorok 08.09.2020 od 9:00 do 14:00

utorok 13.10.2020 od 9:00 do 14:00

utorok 10.11.2020 - termín zrušený

utorok 08.12.2020 od 9:00 do 14:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku (vrátane úvodnej konzultácie vo veci oddlženia) je nutné sa vopred objednať!

Na odovzdanie žiadosti o právnu pomoc vo veci oddlženia neobjednávame, žiadosti preberáme priebežne podľa poradia.

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.