Konzultačné pracovisko Rožňava

Centrum právnej pomoci

Obchodno-kultúrne centrum

Adresa:
Šafárikova 20Rožňava, 04801Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A-11
040 41 Košice

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

17.05.2022 v čase od 9:00 - 14:00

14.06.2022 v čase od 9:00 - 14:00

12.07.2022 v čase od 9:00 - 14:00

26.08.2022 v čase od 9:00 - 14:00

20.09.2022 v čase od 9:00 - 14:00

18.10.2022 v čase od 9:00 - 14:00

15.11.2022 v čase od 9:00 - 14:00

13.12.2022 v čase od 9:00 - 14:00

Pre bližšie informácie a objednanie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku (vrátane úvodnej konzultácie vo veci oddlženia) je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.