Konzultačné pracovisko Rožňava

Centrum právnej pomoci

Obchodno-kultúrne centrum

Adresa:
Šafárikova 20
Rožňava, 04801
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A-11
040 41 Košice

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

22.06.2021 v čase od 9:00 - 14:00

20.07.2021 v čase od 9:00 - 14:00

17.08.2021 v čase od 9:00 - 14:00

14.09.2021 v čase od 9:00 - 14:00

12.10.2021 v čase od 9:00 - 14:00

09.11.2021 v čase od 9:00 - 14:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku (vrátane úvodnej konzultácie vo veci oddlženia) je nutné sa vopred objednať.

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.