Konzultačné pracovisko Jelšava

Konzultačné pracovisko sa nachádza v priestoroch komunitného centra na 1. poschodí v budove umiestnenej oproti mestskému úradu, vstup z dvora smerom od kaštieľa.

 

Adresa:
Námestie Republiky 51
Jelšava, 04916
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Rimavská Sobota
Čerenčianská 20
P.O.Box 42
979 01 Rimavská Sobota

Úradné hodiny

Konzultačné dni v roku 2021:

27.05.2021

10.06.2021

24.06.2021

08.07.2021

22.07.2021

05.08.2021

19.08.2021

09.09.2021

23.09.2021

07.10.2021

21.10.2021

04.11.2021

18.11.2021

09.12.2021

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.