Konzultačné pracovisko Jelšava

Konzultačné pracovisko sa nachádza v priestoroch komunitného centra na 1. poschodí v budove umiestnenej oproti mestskému úradu, vstup z dvora smerom od kaštieľa.

 

Adresa:
Námestie Republiky 51Jelšava, 04916Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Rimavská Sobota
Čerenčianská 20
P.O.Box 42
979 01 Rimavská Sobota

Úradné hodiny

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Odovzdávanie žiadostí na "osobný bankrot" je možné bez objednania v čase od 9:00 do 10:00.

Konzultačné dni:

21.09.2023

19.10.2023

23.11.2023

21.12.2023

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.