Konzultačné pracovisko Jelšava

Konzultačné pracovisko sa momentálne dočasne nachádza v priestoroch Mestského múzea Jelšava v rovnakej budove s vchodom smerom od Mestského úradu Jelšava.

 

Adresa:
Námestie Republiky 51
Jelšava, 04916
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Rimavská Sobota
Čerenčianská 20
P.O.Box 42
979 01 Rimavská Sobota

Úradné hodiny

Konzultačné dni v roku 2021:

11.02.2021

25.02.2021

11.03.2021

25.03.2021

15.04.2021

29.04.2021

13.05.2021

27.05.2021

10.06.2021

24.06.2021

15.07.2021

29.07.2021

12.08.2021

26.08.2021

16.09.2021

30.09.2021

14.10.2021

28.10.2021

11.11.2021

25.11.2021

02.12.2021

16.12.2021

 

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.