Konzultačné pracovisko Jelšava

Konzultačné pracovisko budde dňa 23.05.2024 presunuté do priestorov Kultúrneho domu v Jelšave, Teplická cesta 271, 049 16 Jelšava na 1. poschodie.

Adresa:
Námestie Republiky 499 Jelšava, 04916 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Rimavská Sobota
Čerenčianská 20
P.O.Box 42
979 01 Rimavská Sobota

Úradné hodiny

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Odovzdávanie žiadostí na "osobný bankrot" je možné bez objednania v čase od 9:00 do 10:00.

Konzultačné dni:

21.03.2024

18.04.2024

23.05.2024

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.