Konzultačné pracovisko Jelšava

Konzultačné pracovisko sa momentálne dočasne nachádza v priestoroch Mestského múzea Jelšava v rovnakej budove s vchodom smerom od Mestského úradu Jelšava.

 

Z dôvodu protiepidemiologických opatrení je konzultačný deň 05.11.2020 zrušený.

Adresa:
Námestie Republiky 51
Jelšava, 04916
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Rimavská Sobota
Čerenčianská 20
P.O.Box 42
979 01 Rimavská Sobota

Úradné hodiny

Konzultačné dni v roku 2020:

09.07.2020

23.07.2020

06.08.2020

20.08.2020

03.09.2020

17.09.2020

08.10.2020

22.10.2020

 

19.11.2020

03.12.2020

 

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.