Konzultačné pracovisko Fiľakovo

Centrum právnej pomoci

Konzultačné pracovisko sa nachádza pri futbalovom štadióne a kolkárni v priestoroch Komunitného centra mesta Fiľakovo na 1. poschodí.

 

Z dôvodu protiepidemiologických opatrení sú konzultačné dni 29.10.2020 a 12.11.2020 zrušené.

Adresa:
Biskupická 1779/49B
Fiľakovo, 98601
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Rimavská Sobota
Čerenčianská 20
P.O.Box 42
979 01 Rimavská Sobota

Úradné hodiny

Konzultačné dni:

16.07.2020

30.07.2020

13.08.2020

27.08.2020

10.09.2020

24.09.2020

15.10.2020

 

26.11.2020

10.12.2020

 

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.