Konzultačné pracovisko Fiľakovo

Centrum právnej pomoci

Konzultačné pracovisko sa nachádza pri futbalovom štadióne a kolkárni v priestoroch Komunitného centra mesta Fiľakovo na 1. poschodí.

Adresa:
Biskupická 1779/49B Fiľakovo, 98601 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Rimavská Sobota
Čerenčianská 20
P.O.Box 42
979 01 Rimavská Sobota

Úradné hodiny

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Odovzdávanie žiadostí na "osobný bankrot" je možné bez objednania v čase od 9:00 do 10:00.

 

Konzultačné dni:

13.06.2024

11.07.2024

08.08.2024

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.