Konzultačné pracovisko Fiľakovo

Centrum právnej pomoci

Konzultačné pracovisko sa nachádza pri futbalovom štadióne a kolkárni v priestoroch Komunitného centra mesta Fiľakovo na 1. poschodí.

Adresa:
Biskupická 1779/49B
Fiľakovo, 98601
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Rimavská Sobota
Čerenčianská 20
P.O.Box 42
979 01 Rimavská Sobota

Úradné hodiny

Konzultačné dni v roku 2022:

14.04.2022

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.