Konzultačné pracovisko Fiľakovo

Centrum právnej pomoci

Konzultačné pracovisko sa nachádza pri futbalovom štadióne a kolkárni v priestoroch Komunitného centra mesta Fiľakovo na 1. poschodí.

 

Z dôvodu protiepidemiologických opatrení sú konzultačné dni 29.10.2020 a 12.11.2020 zrušené.

Adresa:
Biskupická 1779/49B
Fiľakovo, 98601
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Rimavská Sobota
Čerenčianská 20
P.O.Box 42
979 01 Rimavská Sobota

Úradné hodiny

Konzultačné dni v roku 2021:

18.02.2021

04.03.2021

18.03.2021

08.04.2021

22.04.2021

06.05.2021

20.05.2021

03.06.2021

17.06.2021

08.07.2021

22.07.2021

05.08.2021

19.08.2021

09.09.2021

23.09.2021

07.10.2021

21.10.2021

04.11.2021

18.11.2021

09.12.2021

23.12.2021

 

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.