Konzultačné pracovisko Bardejov

Okresný úrad Bardejov

Adresa:
Dlhý rad 16
Bardejov, 08501
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Svidník
Sov. Hrdinov 102
P.O.Box 52
089 01 Svidník

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

25.05.2021 (utorok)

08.06.2021 (utorok)

22.06.2021 (utorok)

06.07.2021 (utorok)

20.07.2021 (utorok)

03.08.2021 (utorok)

17.08.2021 (utorok)

07.09.2021 (utorok)

21.09.2021 (utorok)

05.10.2021 (utorok)

19.10.2021 (utorok)

02.11.2021 (utorok)

23.11.2021 (utorok)

07.12.2021 (utorok)

21.12.2021 (utorok)

vždy v čase od 08:30 do 14:30

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.