Konzultačné pracovisko Bardejov

Okresný úrad Bardejov

Adresa:
Dlhý rad 16
Bardejov, 08501
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Svidník
Sov. Hrdinov 102
P.O.Box 52
089 01 Svidník

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

11.01.2022 (utorok)

25.01.2022 (utorok)

08.02.2022 (utorok)

22.02.2022 (utorok)

08.03.2022 (utorok)

22.03.2022 (utorok)

05.04.2022 (utorok)

26.04.2022 (utorok)

10.05.2022 (utorok)

24.05.2022 (utorok)

07.06.2022 (utorok)

21.06.2022 (utorok)

 

vždy v čase od 08:30 do 14:30

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.