Konzultačné pracovisko Bardejov

Okresný úrad Bardejov

Adresa:
Dlhý rad 16
Bardejov, 08501
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Svidník
Sov. Hrdinov 102
P.O.Box 52
089 01 Svidník

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

07.07.2020 (utorok)

21.07.2020 (utorok)

04.08.2020 (utorok)

18.08.2020 (utorok)

08.09.2020 (utorok)

22.09.2020 (utorok)

06.10.2020 (utorok)

20.10.2020 (utorok)

03.11.2020 (utorok) - termín zrušený

24.11.2020 (utorok)

08.12.2020 (utorok)

22.12.2020 (utorok) - termín zrušený

vždy v čase od 09:00 do 14:45

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.