Konzultačné pracovisko Giraltovce

Centrum právnej pomoci

Mestský úrad Giraltovce

Adresa:
Dukelská 75
Giraltovce, 08701
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Svidník
Sov. hrdinov 102
P.O.Box 52
089 01 Svidník

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

14.07.2020 (utorok)

11.08.2020 (utorok)

29.09.2020 (utorok)

13.10.2020 (utorok)

10.11.2020 (utorok) - termín zrušený

15.12.2020 (utorok)

vždy v čase od 09:00 do 15:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.