Konzultačné pracovisko Giraltovce

Centrum právnej pomoci

Mestský úrad Giraltovce

Adresa:
Dukelská 75 Giraltovce, 08701 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Svidník
Sov. hrdinov 102
P.O.Box 52
089 01 Svidník

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

24.07.2024 (streda)

21.08.2024 (streda)

18.09.2024 (streda)

23.10.2024 (streda)

20.11.2024 (streda)

18.12.2024 (streda)

 

vždy v čase od 09:00 do 15:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.