Konzultačné pracovisko Giraltovce

Centrum právnej pomoci

Mestský úrad Giraltovce

Adresa:
Dukelská 75Giraltovce, 08701Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Svidník
Sov. hrdinov 102
P.O.Box 52
089 01 Svidník

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

18.01.2023 (streda)

22.02.2023 (streda)

22.03.2023 (streda)

19.04.2023 (streda)

24.05.2023 (streda)

21.06.2023 (streda)

 

vždy v čase od 09:00 do 15:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.