Konzultačné pracovisko Ilava

Centrum právnej pomoci

Okresný úrad Ilava

Adresa:
Mierové námestie 18
Ilava, 01901
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trenčín
Gen. M. R. Štefánika 20
P.O.Box 504
911 01 Trenčín

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

07.07.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

21.07.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

04.08.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

18.08.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

08.09.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

22.09.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

06.10.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

20.10.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

03.11.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

24.11.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

08.12.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

15.12.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím na

tel. č. 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.