Konzultačné pracovisko Ilava

Centrum právnej pomoci

Okresný úrad Ilava

Adresa:
Mierové námestie 18
Ilava, 01901
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trenčín
Gen. M. R. Štefánika 20
P.O.Box 504
911 01 Trenčín

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

13.01.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

03.02.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

17.02.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

03.03.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

17.03.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

07.04.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

21.04.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

05.05.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

19.05.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

02.06.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

16.06.2022 (štvrtok): 08:00 - 15:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím na

tel. č. 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.