Konzultačné pracovisko Ilava

Centrum právnej pomoci

Okresný urad Ilava

Adresa:
Mierové námestie 18
Ilava, 01901
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trenčín
Gen. M. R. Štefánika 394
P.O.Box 504
911 01 Trenčín

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

štvrtok 13.08.2020 od 8:00 do 15:00

štvrtok 10.09.2020 od 8:00 do 15:00

štvrtok 24.09.2020 od 8:00 do 15:00

štvrtok 08.10.2020 od 8:00 do 15:00

štvrtok 22.10.2020 od 8:00 do 15:00

štvrtok 05.11.2020 od 8:00 do 15:00

štvrtok 19.11.2020 od 8:00 do 15:00

štvrtok 10.12.2020 od 8:00 do 15:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.