Konzultačné pracovisko Bánovce nad Bebravou

Centrum právnej pomoci

Mestský úrad Bánovce/Bebravou
1. poschodie

Adresa:
Ľ.Štúra 1/1
Bánovce nad Bebravou, 95701
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trenčín
Gen. M. R. Štefánika 394
P.O.Box 504
911 01 Trenčín

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú: 

utorok 18.08.2020 od 9:00 do 15:00

utorok 29.09.2020 od 9:00 do 15:00

utorok 27.10.2020 od 9:00 do 15:00

utorok 24.11.2020 od 9:00 do 15:00

utorok 15.12.2020 od 9:00 do 15:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Medzi 10:00 - 12:00 je možné odovzdať vyplnenú žiadosť s prílohami v konaní o oddlžení (tzv. osobný bankrot). Na odovzdanie žiadosti nie je potrebné sa vopred objednať.

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.