Konzultačné pracovisko Bánovce nad Bebravou

Centrum právnej pomoci

Mestský úrad Bánovce/Bebravou
1. poschodie

Adresa:
Ľ.Štúra 1/1
Bánovce nad Bebravou, 95701
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trenčín
Gen. M. R. Štefánika 20
P.O.Box 504
911 01 Trenčín

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

22.06.2021 (utorok): 09:00 - 15:00

20.07.2021 (utorok): 09:00 - 15:00

17.08.2021 (utorok): 09:00 - 15:00

28.09.2021 (utorok): 09:00 - 15:00

26.10.2021 (utorok): 09:00 - 15:00

23.11.2021 (utorok): 09:00 - 15:00

21.12.2021 (utorok): 09:00 - 15:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím na

tel. č. 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.