Konzultačné pracovisko Bánovce nad Bebravou

Centrum právnej pomoci

Mestský úrad Bánovce/Bebravou
1. poschodie

Adresa:
Ľ.Štúra 1/1Bánovce nad Bebravou, 95701Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trenčín
Gen. M. R. Štefánika 20
P.O.Box 504
911 01 Trenčín

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

24.01.2023 (utorok): 09:00 - 15:00

21.02.2023 (utorok): 09:00 - 15:00 

28.03.2023 (utorok): 09:00 - 15:00 

25.04.2023 (utorok): 09:00 - 15:00

23.05.2023 (utorok): 09:00 - 15:00 

27.06.2023 (utorok): 09:00 - 15:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím na

tel. č. 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.