Konzultačné pracovisko Bánovce nad Bebravou

Centrum právnej pomoci

Mestský úrad Bánovce/Bebravou
1. poschodie

Adresa:
Ľ.Štúra 1/1
Bánovce nad Bebravou, 95701
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trenčín
Gen. M. R. Štefánika 394
P.O.Box 504
911 01 Trenčín

Úradné hodiny

Konzultačné dni na rok 2021:

Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie sú konzultácie v konzultačnom pracovisku Bánovce nad Bebravou zrušené do 28.04.2021.

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.