Konzultačné pracovisko Banská Štiavnica

Centrum právnej pomoci

bývalé OPP

Adresa:
Dolná 2 Banská Štiavnica, 96901 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žiar nad Hronom
SNP 613/124
P.O.Box 4
965 01 Žiar nad Hronom

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

11.07.2024 (štvrtok) od 8:00 do 13:00 hod.

01.08.2024 (štvrtok) od 8:00 do 13:00 hod.

22.08.2024 (štvrtok) od 8:00 do 13:00 hod.

 

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

 

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.