Konzultačné pracovisko Prievidza

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Šumperská 1 Prievidza, 97101 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žiar nad Hronom
SNP 613/124
P.O.Box 4
965 01 Žiar nad Hronom

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

každý utorok od 8:00 do 12:30 hod.

V mesiaci júl a august nasledovne:

02.07.2024

16.07.2024

23.07.2024

05.08.2024

13.08.2024

20.08.2024

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

 

 

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.