Konzultačné pracovisko Čadca

Adresa:
Námestie slobody 30 Čadca, 02201 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
P. O. Hviezdoslava 6
P.O. BOX B10
011 00 Žilina

Úradné hodiny

Pre bližšie informácie volajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

 

Konzultačné dni pre ROK 2024

štvrtok 27.06.2024 od 9:00 do 14:00

štvrtok 18.07.2024 od 9:00 do 14:00

štvrtok 15.08.2024 od 9:00 do 14:00

štvrtok 12.09.2024 od 9:00 do 14:00

štvrtok 26.09.2024 od 9:00 do 14:00

štvrtok 10.10.2024 od 9:00 do 14:00

štvrtok 24.10.2024 od 9:00 do 14:00

štvrtok 14.11.2024 od 9:00 do 14:00

štvrtok 28.11.2024 od 9:00 do 14:00

štvrtok 12.12.2024 od 9:00 do 14:00

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.