Konzultačné pracovisko Čadca

Adresa:
Námestie slobody 30
Čadca, 02201
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
P. O. Hviezdoslava 6
P.O. BOX B10
011 00 Žilina

Úradné hodiny

Konzultačné dni pre ROK 2021

štvrtok 21.01.2021 od 9:00 do 14:00 (termín zrušený)

štvrtok 04.02.2021 od 9:00 do 14:00 (termín zrušený)

štvrtok 18.02.2021 od 9:00 do 14:00 (termín zrušený)

štvrtok 04.03.2021 od 9:00 do 14:00 (termín zrušený)

štvrtok 18.03.2021 od 9:00 do 14:00 (termín zrušený)

štvrtok 08.04.2021 od 9:00 do 14:00 (termín zrušený)

štvrtok 22.04.2021 od 9:00 do 14:00 (termín zrušený)

štvrtok 06.05.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 20.05.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 03.06.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 17.06.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 08.07.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 22.07.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 05.08.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 19.08.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 09.09.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 23.09.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 07.10.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 21.10.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 04.11.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 25.11.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 09.12.2021 od 9:00 do 14:00

 

Pre bližšie informácie volajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.