Konzultačné pracovisko Považská Bystrica

Centrum právnej pomoci

klientské centrum – Okresný úrad

Adresa:
Centrum 1Považská Bystrica, 01701Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
P. O. Hviezdoslava 6
P.O. BOX B10
011 00 Žilina

Úradné hodiny

Pre bližšie informácie volajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Konzultačné dni pre ROK 2023

štvrtok 07.09.2023 od 9:00 do 14:00

štvrtok 05.10.2023 od 9:00 do 14:00

štvrtok 19.10.2023 od 9:00 do 14:00

štvrtok 09.11.2023 od 9:00 do 14:00

štvrtok 07.12.2023 od 9:00 do 14:00

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.