Konzultačné pracovisko Považská Bystrica

Centrum právnej pomoci

klientské centrum – Okresný úrad

Adresa:
Centrum 1
Považská Bystrica, 01701
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
P. O. Hviezdoslava 6
P.O. BOX B10
011 00 Žilina

Úradné hodiny

Pre bližšie informácie volajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

 

Konzultačné dni pre ROK 2022:

štvrtok 21.04.2022 od 9:00 do 14:00

štvrtok 05.05.2022 od 9:00 do 14:00

štvrtok 19.05.2022 od 9:00 do 14:00

štvrtok 02.06.2022 od 9:00 do 14:00

štvrtok 16.06.2022 od 9:00 do 14:00

štvrtok 07.07.2022 od 9:00 do 14:00

štvrtok 21.07.2022 od 9:00 do 14:00

štvrtok 04.08.2022 od 9:00 do 14:00

štvrtok 18.08.2022 od 9:00 do 14:00

štvrtok 08.09.2022 od 9:00 do 14:00

štvrtok 22.09.2022 od 9:00 do 14:00

štvrtok 06.10.2022 od 9:00 do 14:00

štvrtok 20.10.2022 od 9:00 do 14:00

štvrtok 03.11.2022 od 9:00 do 14:00

štvrtok 24.11.2022 od 9:00 do 14:00

štvrtok 08.12.2022 od 9:00 do 14:00

 

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.