Konzultačné pracovisko Považská Bystrica

Centrum právnej pomoci

klientské centrum – Okresný úrad

Adresa:
Centrum 1
Považská Bystrica, 01701
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
P. O. Hviezdoslava 6
P.O. BOX B10
011 00 Žilina

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:
25.6.2020(štvrtok) - 8.00 -15:00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 11:30 do 12:00 hod.

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.
Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.