Konzultačné pracovisko Považská Bystrica

Centrum právnej pomoci

klientské centrum – Okresný úrad

Adresa:
Centrum 1
Považská Bystrica, 01701
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
P. O. Hviezdoslava 6
P.O. BOX B10
011 00 Žilina

Úradné hodiny

Konzultačné dni pre ROK 2021:

štvrtok 28.01.2021 od 9:00 do 14:00 (termín zrušený)

štvrtok 11.02.2021 od 9:00 do 14:00 (termín zrušený)

štvrtok 25.02.2021 od 9:00 do 14:00 (termín zrušený)

štvrtok 11.03.2021 od 9:00 do 14:00 (termín zrušený)

štvrtok 25.03.2021 od 9:00 do 14:00 (termín zrušený)

štvrtok 15.04.2021 od 9:00 do 14:00 (termín zrušený)

štvrtok 29.04.2021 od 9:00 do 14:00 (termín zrušený)

štvrtok 13.05.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 27.05.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 10.06.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 24.06.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 15.07.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 29.07.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 12.08.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 26.08.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 09.09.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 23.09.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 14.10.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 28.10.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 11.11.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 25.11.2021 od 9:00 do 14:00

štvrtok 09.12.2021 od 9:00 do 14:00

 

Pre bližšie informácie volajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.