Konzultačné pracovisko Martin

Centrum právnej pomoci

 kancelária č. 219, 2. poschodie

Adresa:
Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 1
Martin, 036 01
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
P. O. Hviezdoslava 6
P.O. BOX B10
011 00 Žilina

Úradné hodiny

Pre bližšie informácie volajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

 

Konzultačné dni pre ROK 2022:

piatok 29.04.2022 od 8:00 do 13:00

piatok 13.05.2022 od 8:00 do 13:00

piatok 27.05.2022 od 8:00 do 13:00

piatok 10.06.2022 od 8:00 do 13:00

piatok 24.06.2022 od 8:00 do 13:00

piatok 15.07.2022 od 8:00 do 13:00

piatok 29.07.2022 od 8:00 do 13:00

piatok 12.08.2022 od 8:00 do 13:00

piatok 26.08.2022 od 8:00 do 13:00

piatok 09.09.2022 od 8:00 do 13:00

piatok 30.09.2022 od 8:00 do 13:00

piatok 14.10.2022 od 8:00 do 13:00

piatok 28.10.2022 od 8:00 do 13:00

piatok 11.11.2022 od 8:00 do 13:00

piatok 25.11.2022 od 8:00 do 13:00

piatok 16.12.2022 od 8:00 do 13:00

 

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.