Konzultačné pracovisko Martin

Centrum právnej pomoci

 kancelária č. 530, 5. poschodie

Adresa:
Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 1 Martin, 036 01 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
P. O. Hviezdoslava 6
P.O. BOX B10
011 00 Žilina

Úradné hodiny

Pre bližšie informácie volajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

 

Konzultačné dni pre ROK 2024

piatok 14.06.2024 od 8:00 do 13:00

piatok 28.06.2024 od 8:00 do 13:00

piatok 26.07.2024 od 8:00 do 13:00

piatok 23.08.2024 od 8:00 do 13:00

piatok 13.09.2024 od 8:00 do 13:00

piatok 27.09.2024 od 8:00 do 13:00

piatok 11.10.2024 od 8:00 do 13:00

piatok 25.10.2024 od 8:00 do 13:00

piatok 15.11.2024 od 8:00 do 13:00

piatok 29.11.2024 od 8:00 do 13:00

piatok 13.12.2024 od 8:00 do 13:00

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.