Konzultačné pracovisko Martin

Centrum právnej pomoci

 kancelária č. 219, 2. poschodie

Adresa:
Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 1Martin, 036 01Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
P. O. Hviezdoslava 6
P.O. BOX B10
011 00 Žilina

Úradné hodiny

Pre bližšie informácie volajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

 

Konzultačné dni pre ROK 2023

piatok 17.03.2023 od 8:00 do 13:00

piatok 31.03.2023 od 8:00 do 13:00

piatok 28.04.2023 od 8:00 do 13:00

piatok 12.05.2023 od 8:00 do 13:00

piatok 26.05.2023 od 8:00 do 13:00

piatok 09.06.2023 od 8:00 do 13:00

piatok 23.06.2023 od 8:00 do 13:00

piatok 28.07.2023 od 8:00 do 13:00

piatok 18.08.2023 od 8:00 do 13:00

piatok 29.09.2023 od 8:00 do 13:00

piatok 13.10.2023 od 8:00 do 13:00

piatok 27.10.2023 od 8:00 do 13:00

piatok 24.11.2023 od 8:00 do 13:00

piatok 15.12.2023 od 8:00 do 13:00

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.