Konzultačné pracovisko Martin

Centrum právnej pomoci

 kancelária č. 219, 2. poschodie

Adresa:
Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 1
Martin, 036 01
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žilina
P. O. Hviezdoslava 6
P.O. BOX B10
011 00 Žilina

Úradné hodiny

Konzultačné dni pre ROK 2021:

piatok 15.10.2021 od 8:00 do 13:00

piatok 29.10.2021 od 8:00 do 13:00

piatok 12.11.2021 od 8:00 do 13:00

piatok 26.11.2021 od 8:00 do 13:00

piatok 10.12.2021 od 8:00 do 13:00

 

Pre bližšie informácie volajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.