Konzultačné pracovisko Šaľa

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Námestie Svätej Trojice 7
Šaľa, 927 01
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štúrova 22
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

Štvrtok 24.09.2020 od 8:30 do 14:30

Štvrtok 29.10.2020 od 8:30 do 14:30

Štvrtok 26.11.2020 od 8:30 do 14:30

 

Pre bližšie informácie zavolajte prosím na tel. č. 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.