Konzultačné pracovisko Kežmarok

Centrum právnej pomoci

miestnosti bývalého Komunitného centra na prízemí (prístup možný aj z Kostolného námestia v Kežmarku)

 

Adresa:
Hlavné námestie 11
Kežmarok, 060 01
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
Masarykova 10
P.O.Box 61
080 01 Prešov

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

piatok 14.01.2021 od 9:00 do 15:00 - termín zrušený

piatok 04.02.2021 od 9:00 do 15:00 - termín zrušený

piatok 25.02.2021 od 9:00 do 15:00 - termín zrušený

piatok 11.03.2021 od 9:00 do 15:00 - termín zrušený

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Nové termíny budú stanované s ohľadom na vývoj pandemickej situácie v priebehu mesiaca marec 2021.

Ďakujeme za porozumenie.

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.