Konzultačné pracovisko Kežmarok

Centrum právnej pomoci

Konzultačné pracovisko Kežmarok

v priestoroch Okresného súdu Kežmarok

 

Adresa:
Trhovište 1581/16 Kežmarok, 060 01 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
Masarykova 10
P.O.Box 61
080 01 Prešov

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

utorok 09.04.2024 od 9:00 do 15:00

utorok 14.05.2024 od 9:00 do 15:00

utorok 04.06.2024 od 9:00 do 15:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Ďakujeme za porozumenie.

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.