Konzultačné pracovisko Kežmarok

Centrum právnej pomoci

Konzultačné pracovisko Kežmarok

v priestoroch Okresného súdu Kežmarok

 

Adresa:
Trhovište 1581/16Kežmarok, 060 01Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
Masarykova 10
P.O.Box 61
080 01 Prešov

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

utorok 08.08.2023 od 9:00 do 15:00

utorok 12.09.2023 od 9:00 do 15:00

utorok 26.09.2023 od 9:00 do 15:00

utorok 10.10.2023 od 9:00 do 15:00

utorok 24.10.2023 od 9:00 do 15:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

POZOR ZMENA !!!

Od termínu 16.08.2022 pôsobíme na Okresnom súde Kežmarok.

Ďakujeme za porozumenie.

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.