Konzultačné pracovisko Kežmarok

Centrum právnej pomoci

Konzultačné pracovisko Kežmarok

býv. Komunitné centrum

 

Adresa:
Kostolné námestie 6
Kežmarok, 060 01
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
Masarykova 10
P.O.Box 61
080 01 Prešov

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

utorok 19.07.2022 od 9:00 do 15:00

utorok 16.08.2022 od 9:00 do 15:00

utorok 13.09.2022 od 9:00 do 15:00

utorok 27.09.2022 od 9:00 do 15:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

POZOR ZMENA !!!

Od termínu 16.08.2022 budeme pôsobiť na Okresnom súde Kežmarok.

Fungujeme v režime základ.

Ďakujeme za porozumenie.

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.