Riaditeľstvo Bratislava

POZOR - od 1.6.2023 nová korešpondenčná adresa: Námestie slobody 12, 810 05, Bratislava

IČO: 30798841
DIČ: 2022122641

Adresa:
Námestie slobody 2906/12 Bratislava, 810 05 Slovensko

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.