Riaditeľstvo Bratislava

Centrum právnej pomoci

IČO: 30798841
DIČ: 2022122641

Adresa:
Račianska 1523/71Bratislava, 810 05Slovensko

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.