Konzultačné pracovisko Šahy

Konzultačného pracoviska je v budove Mestského úradu.

Adresa:
Hlavné námestie č. 1Šahy, 936 01 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 26
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:
(v čase od 9:00 do 13:30 v budove Mestského úradu)

utorok 09.01.2024

utorok 06.02.2024

utorok 05.03.2024

utorok 09.04.2024

utorok 07.05.2024

utorok 04.06.2024

utorok 02.07.2024

utorok 13.08.2024

utorok 03.09.2024

utorok 01.10.2024

utorok 05.11.2024

utorok 03.12.2024

Na konzultácie je potrebné sa vopred objednať, a to prostredníctvom tel. č.:

 0650 105 100

alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému na stránke:

          https://www.centrumpravnejpomoci.sk/rezervacia-terminu

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.