Konzultačné pracovisko Šahy

Konzultačného pracoviska je v budove Mestského úradu.

 
Adresa:
Hlavné námestie č. 1
Šahy, 936 01
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 26
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3

 

Úradné hodiny

Konzultačné dni sú :
(prvý utorok v príslušnom mesiaci v čase od 9:00 do 13:30)
 
Utorok 07.09.2021
Utorok 05.10.2021
 

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.