Konzultačné pracovisko Šahy

Konzultačného pracoviska je v budove Mestského úradu.

 
Adresa:
Hlavné námestie č. 1
Šahy, 936 01
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 26
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3

 

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:
(v zásade prvý utorok v príslušnom mesiaci v čase od 9:00 do 13:30)
 

utorok 11.01.2022

utorok 01.02.2022

utorok 01.03.2022

utorok 05.04.2022

utorok 03.05.2022

utorok 07.06.2022

utorok 12.07.2022

utorok 09.08.2022

utorok 06.09.2022

utorok 04.10.2022

utorok 08.11.2022

utorok 06.12.2022

 

Na konzultácie je potrebné sa vopred objednať, a to prostredníctvom tel. č.:

 0650 105 100

alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému na stránke:

          https://www.centrumpravnejpomoci.sk/rezervacia-terminu

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.