Konzultačné pracovisko Dunajská Streda

Konzultačného pracoviska je v budove Obchodno - informačného centra

Adresa:
Alžbetínske námestie 1203 Dunajská Streda, 929 01 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Komárno
Dunajské nábrežie 14
P.O.Box 6
945 05 Komárno

Úradné hodiny

Konzultačné dni sú :
 

21.05.2024 od 08:00 do 15:00

 

 

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.