Konzultačné pracovisko Dunajská Streda

Konzultačného pracoviska je v budove Obchodno - informačného centra

Adresa:
Alžbetínske námestie 1203
Dunajská Streda, 929 01
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Komárno
Župná 14
P.O.Box 6
945 01 Komárno

Úradné hodiny

Konzultačné dni sú :
 
08.09.2021 od 08:00 do 15:00
27.10.2021 od 08:00 do 15:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.