Konzultačné pracovisko Snina

Konzultačného pracoviska sa nachádza v budove Mestského úradu v Snine

Adresa:
Strojárska 2060/95Snina, 06901Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Humenné
Lipová 1
P.O.Box 32
066 01 Humenné

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

19.01.2023 (štvrtok)

16.02.2023 (štvrtok)

16.03.2023 (štvrtok)

20.04.2023 (štvrtok)

18.05.2023 (štvrtok)

15.06.2023 (štvrtok)

20.07.2023 (štvrtok)

17.08.2023 (štvrtok)

14.09.2023 (štvrtok)

19.10.2023 (štvrtok)

16.11.2023 (štvrtok)

14.12.2023 (štvrtok)

 vždy v čase od 08:30 hod do 14:30 hod.

v budove Mestského úradu Snina

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.