Konzultačné pracovisko Snina

Konzultačného pracoviska sa nachádza v budove Mestského úradu v Snine

Adresa:
Strojárska 2060/95
Snina, 06901
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Humenné
Lipová 1
P.O.Box 32
066 01 Humenné

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

20.01.2022 (štvrtok)

17.02.2022 (štvrtok)

17.03.2022 (štvrtok)

21.04.2022 (štvrtok)

19.05.2022 (štvrtok)

16.06.2022 (štvrtok)

21.07.2022 (štvrtok)

18.08.2022 (štvrtok)

22.09.2022 (štvrtok)

20.10.2022 (štvrtok)

24.11.2022 (štvrtok)

15.12.2022 (štvrtok)

vždy v čase od 8:30 do 14:30 hod.

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.