Konzultačné pracovisko Dolný Kubín

Konzultačného pracoviska sa nachádza v budove Denného centra.

Adresa:
Obrancov mieru 1769/2 Dolný Kubín, 02601 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Tvrdošín
Medvedzie 132
P.O. BOX 41
Tvrdošín, 02744
Slovensko

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

1 x mesačne posledný štvrtok v príslušnom kalendárnom mesiaci

vždy v čase v čase od 8:30 do 14:30 hod.

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.