Konzultačné pracovisko Štúrovo

Adresa:
Františka Rákócziho 1768/82Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Komárno
Dunajské nábrežie 14
P.O.Box 6
945 05 Komárno

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

26.09.2023 od 8:00 do 12:00

26.10.2023 od 8:00 do 12:00

 

 

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.