Konzultačné pracovisko Ružomberok

Konzultačné pracovisko je v budove Mestského úradu v Ružomberku na prízemí v zasadačke číslo 9.

 

Adresa:
Námestie A. Hlinku 1 Ružomberok, 034 01 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Liptovský Mikuláš
Kollárova 2
031 01 Liptovský Mikuláš

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

Každý druhý týžden v čase od 09:00 do 14:00.

V júni 11.6 a 25.6.

V júli 9.7 a 23.7.

V auguste 6.8 a 20.8

V septembri 3.9 a 17.9.

V októbri 1.10, 15.10 a 29.10.

V novembri 12.11. a 26.11.

V decembri 10.12.

 

Pre bližšie informácie zavolajte na 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.