Konzultačné pracovisko Ružomberok

Konzultačné pracovisko je v budove Mestského úradu v Ružomberku.

 

Adresa:
Námestie A. Hlinku 1Ružomberok, 034 01Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Liptovský Mikuláš
Kollárova 2
031 01 Liptovský Mikuláš

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.